Doelstelling

De primaire doelstelling van Global Art Company:

Het stimuleren van creatieve talentontwikkeling en burgerparticipatie in Noord Nederland d.m.v. het organiseren van culturele activiteiten in de ruimste zin van het woord.

Burgerparticipatie houdt onder anderen voor de stichting in dat er nauw word samengewerkt met gemeente de Marne, Jeugdwerk, een flink aantal scholen in de provincie, de Hanzehogeschool en Alpha College Groningen. Dit doen wij al vanaf 1997.

Het Bestuur:

Voorzitter:             Marcel Siegers
Secretaris:             Marieke Petter
Penningmeester: Mieke Ceelen

De Initiatiefnemers:

Maria Madelon van Velthoven: beeldend kunstenaar
Arnold Veeman, componist

Meer informatie over de Global Art Company is uiteraard op te vragen bij de Kamer van Koophandel én gewoon door ons te bellen.