Script De Hut, de éérste doorlees-sessie

Het script is doorlees-klaar! We gaan los. Hieronder een impressie.

doorlezen script